Forslag til ophævelse af bevaringsstatus for B-31

Indstillingen godkendes.