Forslag til Ny Hovedstruktur for Nuuk

Indstillingen godkendes.