Forslag til Ny Hovedstruktur for Nuuk

Indstilling godkendt.