Forslag til Ny Hovedstruktur for Nuuk

Indstilling godkendt med en bemærkning om at høringen skal være på 10 uger og at der ved høringen skal borgerne inddrages så meget som muligt.