Forslag til komuneplantillæg – 2C1-1 Nuussuaq, Nuuk

Indstillingen godkendes