Forslag til kommunplantillæg 2E4-1 Qeqertat / Fyrø

Indstillingen godkendes.