Forslag til kommuneplantillæg N1-1 – Vandkraftanlæg i Kangerluarsunnguaq (Buksefjorden), det åbne land

Indstillingen godkendes.