Forslag til Kommuneplantillæg L8-1, Ikkatteq Bluie East 2

Indstillingen godkendes med følgende ændring: den tidligere ændring fra Udvalg for Anlæg og Miljø godkendes ikke.