Forslag til kommuneplantillæg Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.