Forslag til Kommuneplantillæg Bevaringsværdige bygninger

Orientering taget til efterretning.