Forslag til Kommuneplantillæg Bevaringsværdige bygninger

Indstillingerne godkendes.