Forslag til Kommuneplantillæg 4E2-1 Niaqornannguaq

Orientering taget til efterretning.