Forslag til Kommuneplantillæg 4E2-1 Niaqornannguaq

Indstillingerne godkendes.