Forslag til Kommuneplantillæg, 4D12-1, Viska, Qinngorput

Orientering taget til efterretning.