Forslag til kommuneplantillæg – 4C7-2 Mitsimmavik, Nuuk

Indstillingen godkendes