Forslag til Kommuneplantillæg 4B7-1 Niaqornannguaq Nuuk

Indstillingen godkendes.