Forslag til Kommuneplantillæg 4A9-1, Uppittalik Qinngorput

Orienteringen tages til efterretning.