Forslag til kommuneplantillæg 4A9-1 Uppittalik, Nuuk

Orientering taget til efterretning