Forslag til kommuneplantillæg 4A9-1 Uppittalik, Nuuk

Indstillingen godkendes.