Forslag til Kommuneplantillæg 4A7-2 Mitsimmavik

Orienteringen tages til efterretning.