Forslag til Kommuneplantillæg 4A7-2 Mitsimmavik

Indstillingen godkendes

(IA): høringsperioden skal ændres til 6 uger, og sendes til orientering ved Kommunalbestyrelsen.