Forslag til kommuneplantillæg 3E5-4 Nuuk Airport

Indstillingen godkendes.