Forslag til Kommuneplantillæg 3E5-3 Nuuk Airport

Orienteringen tages til efterretning.