Forslag til kommuneplantillæg – 3E5-3 Nuuk Airport

Indstillingen godkendes