Forslag til Kommuneplantillæg 3E5-2 Nuuk Airport

Orienteringen tages til efterretning, med følgende bemærkning:

– at de korrekte datoer for høringsperioden er fra 26. april til 21. juni.