Forslag til Kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunnguit, Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.