Forslag til Kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunnguit, Nuuk

Indstillingen godkendes.