Forslag til kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunguit

Indstillingen godkendes