Forslag til kommuneplantillæg 3B2-2 Erhvervsområde Nukappiakuluk, Nuuk

Indstillingen godkendes