Forslag til kommuneplantillæg 3A9-1 Nuussuup Manngua, Nuuk

Indstillingen godkendes.