Forslag til kommuneplantillæg 3A8-4 Iiminaq, Nuuk

Indstillingen godkendes og sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen.