Forslag til kommuneplantillæg 3A8-4 Iiminaq, Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.