Forslag til Kommuneplantillæg 2C3-1 Havnefront og boliger, Nordlige del af Iggia, Nuuk, Nuussuaq bydel

Orienteringen tages til efterretning.