Forslag til Kommuneplantillæg 2C1-1 Nuussuaq Center

Orienteringen tages til efterretning.