Forslag til kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat

Orienteringen tages til efterretning.