Forslag til kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat

Indstillingen godkendes.