Forslag til Kommuneplantillæg 20C6-2, Paamiut

Orientering taget til efterretning