Forslag til Kommuneplantillæg 20C6-2, Paamiut

Indstillingen godkendes med bemærkning om 6 ugers høring istedet for 8 uger.