Forslag til Kommuneplantillæg 1C6-2 Gartnerigrunden Nuuk

Orientering taget til efterretning