Forslag til Kommuneplantillæg 1C6-1 Entreprenørdalen, Nuuk, Nuuk bydel

Orienteringen tages til efterretning.