Forslag til Kommuneplantillæg 1C4-3 Sipisaq Avannarleq, Nuuk

Indstillingen godkendes.