Forslag til Kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet, Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.