Forslag til kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet Nuuk

Indstillingen godkendes