Forslag til Kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet, Nuuk

Indstillingen godkendes.