Forslag til Kommuneplantillæg 1C38 Qullilerfik, Nuuk

Orientering taget til efterretning