Forslag til Kommuneplantillæg – 1C38 Qullilerfik, Nuuk

Indstillingen er godkendt.