Forslag til kommuneplantillæg 1C38-2 Qullilerfik, Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.