Forslag til kommuneplantillæg 1C38-2 Qullilerfik Nuuk

Indstillingen godkendes