Forslag til kommuneplantillæg 1C38-2 Qullilerfik, Nuuk

Indstillingen godkendes.