Forslag til Kommuneplantillæg 1C37-1 Grønlands Nationalgalleri

Orienteringen tages til efterretning.